(095) 473-55-57

Правила мережі

Шановні користувачі!

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ.

 

Правила користування послугою доступу до мережі Інтернет (далі — Правила) встановлюють порядок і умови підключення, доступу та користування Послугою та Додатковими послугами, що надаються Оператором, а також інші умови, що не обумовлені в Договорі на надання послуг з доступу до мережі Інтернет на умовах публічної оферти (далі — Договір).

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Для підключення Замовника до Послуги необхідне виконання всіх нижче перерахованих Технічних та організаційних умов:

  1. Місце надання Послуги має знаходитися в Зоні покриття телекомунікаційної мережі Оператора;
    2. Забезпечення Замовником, шляхом укладення Договору, організаційної можливості надання Послуг Оператором;

1.3. Проведення Оператором, за умов забезпечення Абонентом організаційної можливості надання Послуг, робіт щодо організації підключення обладнання Абонента;

1.4. Абоненту необхідно мати мережевий пристрій, який:

  1. Обладнаний інтерфейсом стандарту Ethernet 100/1000 BaseTX з унікальною мережевою MAC-адресою;
  2. Працює під управлінням операційної системи, в якій реалізовано в повному обсязі сімейство протоколів TCP /IP і підтримується отримання IP-адрес за протоколом DHCP.

КОМУ НАДАЄТЬСЯ ПОСЛУГА

Оператор надає Послугу Абоненту як кінцевому споживачу.

Надання Послуги здійснюється тільки в помешканні (квартирі житлового будинку), яке є його власністю, або яким він користується на законних підставах та:

  • тільки для використання в особистих цілях, що виключають можливість перепродажу Послуги;
  • без права передачі третім особам.

ЗБИРАННЯ, ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛНИХ ДАНИХ

Будь-які дії з персональними даними Абонентів та інших осіб, яких стосуються правовідносини  Абонента та Провайдера, здійснюються у чіткій відповідності до вимог законодавства, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».

Метою оброблення бази персональних даних «Контрагенти» є забезпечення реалізації  відносин у сфері надання телекомунікаційних, економічних та інших послуг, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, а також в цілях управління господарською діяльністю Провайдера.

АБОНЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

– використовувати справне кінцеве обладнання;

– не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

– не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

            – не відправляти за допомогою послуги будь-яку інформацію або дані, якщо це суперечить чинному законодавству України;

            – не використовувати послугу для розповсюдження матеріалів, що принижують людську гідність, для пропаганди  насильства,  розпалювання  расової або національної ворожнечі, для хуліганських або шахрайських цілей;

            – не надсилати, не публікувати, не передавати, не відтворювати і не поширювати будь-яким способом за допомогою послуги програмне забезпечення або інші матеріали, що повністю або частково захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника;

            – не розповсюджувати програмне забезпечення, що містить комп’ютерні віруси;

            – не використовувати послугу для розповсюдження спаму. Спам – не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника. Зокрема, є недопустимими наступні дії:

– масова розсилка електронних листів, що попередньо не погоджені (mass mailing). Під масовою розсилкою мається на увазі як розсипка безлічі одержувачам, так і багаторазова розсилка одному одержувачеві. Під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

– непогоджене надсилання електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі та/або образливі вирази та пропозиції.

             – заздалегідь не погоджене розміщення на будь-якому форумі, у будь-якій конференції або електронному списку розсилки статей / повідомлень, які не відповідають тематиці, мають рекламний, агітаційний, комерційний характер, містять вкладені файли.

           – розсилка інформації одержувачам,  що висловили  раніше  явне небажання  отримувати цю інформацію.

– використання власних або наданих інформаційних ресурсів як контактні координати при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки вони були здійснені.

– не використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони і тому подібне) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. В той же час, Абонент повинен прийняти запобіжні заходи щодо використання ресурсів мережі третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів та інших кодів авторизованого доступу).

– не фальсифікувати свою ІР-адресу, адреси, що використовується в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передачі даних в мережу.

– не використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу мережі в явній формі дозволяє анонімність.

– не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів мережі, проведення або участь в мережевих атаках і мережевому зломі, у тому числі заборонені:

– дії, направлені на порушення нормального функціонування елементів мережі (комп’ютерів, іншого устаткування або програмного забезпечення), що не належать Абоненту.

– дії, направлені на отримання несанкціонованого доступу, у тому числі привілейованого, до ресурсу мережі (комп’ютера, іншого устаткування або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать Абонентові, без узгодження з власниками або адміністраторами цього програмного забезпечення або даних.

– передача комп’ютерам або устаткуванню мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює перевантаження на ці комп’ютери або устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в об’ємах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язності мережі та доступності окремих її елементів.

            – вжити належних заходів з налаштування своїх ресурсів, щоб зашкодити недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання;

            Дякуємо за розуміння і виконання правил мережі XataNet.

 

Заявка на підключення

Є питання?

Ми з радістю Вам допоможемо :)